Zdrowie naszych gości i współpracowników jest dla nas najważniejsze. Dlatego zgodnie z zaleceniami Generalnego Inspektora Sanitarnego i Sanepidu wdrożyliśmy zasady bezpieczeństwa, by zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-19 podczas imprez organizowanych w Arenie Gliwice. Niezależnie od tego, czy jesteś uczestnikiem, czy organizatorem wydarzenia, zapewniamy Ci bezpieczeństwo i poczucie komfortu.  

DLA UCZESTNIKÓW

 • Na teren wydarzenia mają wstęp tylko osoby zdrowe, które nie wykazują objawów zakażenia koronawirusem (gorączka, kaszel, duszności) 
 • Każda osoba uczestnicząca w wydarzeniu ma obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego jej stanu zdrowia lub stanu zdrowia osób, które znajdują się pod jej opieką   
 • Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do noszenia środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki)  
 • Nasze przestronne przestrzenie zapewniają możliwość zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy uczestnikami  
 • W szatniach można zostawić jedynie odzież wierzchnią, która będzie wieszana z zachowaniem zasad bezpieczeństwa  
 • Operator Areny Gliwice zobowiązuje się do regularnego dezynfekowania i wietrzenia pomieszczeń, w których odbywają się wydarzenia 
 • Płatność na terenie imprezy odbywa się wyłącznie bezgotówkowo  
 • Usługi cateringowe świadczone są z zachowaniem najwyższych standardów higieny

DLA ORGANIZATORÓW

 • Na teren produkcji wydarzenia mają wstęp tylko osoby zdrowe, które nie wykazują objawów zakażenia koronawirusem (gorączka, kaszel, duszności) 
 • Wszystkie osoby zaangażowane w proces produkcji wydarzenia są zobowiązane do noszenia środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki) 
 • Do obiektu może wejść jedynie taka ilość osób, przy której da się zachować bezpieczną odległość 2 metrów 
 • Arena Gliwice zapewnia środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki)  
 • Operator Areny Gliwice zobowiązuje się do regularnego dezynfekowania i wietrzenia pomieszczeń, w których odbywają się wydarzenia 
 • W dniu wydarzenia ograniczamy liczbę pracowników do minimum, uzyskujemy informacje na temat osób, które wchodzą na teren obiektu, przeprowadzamy szkolenia dla pracowników 
 • Mamy przygotowane procedury zarządzania kryzysowego  

Poniżej znajdują się odpowiednie rozdziały z Księgi bezpieczeństwa Areny Gliwice. Bardzo prosimy uczestników i organizatorów o szczegółowe zapoznanie się z nimi: